La història continua

Recull de noticies, de relats, de poesies i altres creacions veinals.

  • 20.12.2021
    Taxonera 1974
  • 08.06.2021
    ASSOCIACIÓ MEMÒRIA TAXONERA
  • 02.04.2021
    La Taxonera: elegía a un barrio en el recuerdo.