Les veus de la memòria

Lluís Cercós

Catalitzador d’inifinitat d’iniciatives veïnals entre les que destaca la organització de les colònies infantils, any rere any.

Tornar